Yu Kawakami (Shizuku Morino)
Yu Kawakami (Shizuku Morino)