Yu Kawakami (Shizuku Morino)
    Yu Kawakami (Shizuku Morino)